Emma Balcazar The Nordic Film Acting Institute

BALCAZAR TEKNIK

BALCAZAR TEKNIK ® giver skuespillere de nødvendige redskaber til at højne deres performance foran kameraet. Teknikken er også med til at fjerne de indre og ydre blokeringer som en skuespiller tit oplever. Med det store fokus på at træne skuespillernes udvikling af emotionel kommunikation, skabes der stor emotionel rigdom, der bliver synlig for kameraet og flytter fortællingen til et dybere niveau. 

BALCAZAR TEKNIK ® blev udviklet af filminstruktør Emma Balcázar, som har 17-års erfaring med at træne og arbejde med skuespillere på eliteplan. Balcázar Teknikken blev forsket og dokumenteret under Den Danske Scenekunstskolens Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) program.

BALCAZAR TEKNIK The Nordic Film Acting Institute

BALCAZAR TEKNIK ®
& SKUESPILARBEJDE

Med BALCAZAR TEKNIK ® dygtiggør skuespilleren sin evne til at skabe, bruge og forvandle sin emotionelle energi i forbindelse med tekst- og karakterarbejde. Det er tilgangen til det dramatiske arbejde, der væsentligt adskiller sig fra andre skuespilteknikker. Den litterære tilgang er skiftet ud med den emotionelle og intuitive tilgang. Skuespillerens fokus og udvikling rettes mod, at forstærke og dramatisere det emotionelle univers, der opstår i karakter- og tekstarbejdet.

BALCAZAR TEKNIK ®
& PERFORMANCE

Med BALCAZAR TEKNIK ® får publikum også mulighed for at opleve fortællingen i et slags ’evigt her og nu’. Publikum gennemlever skuespillerens performance på et psyko-emotionelt niveau, frem for at blive præsenteret for en mere rationel og analytisk gengivelse af stoffet, som let kan fremstå udtryksløst eller for overdrevet.

Skuespilleren trænes i at levere en performance, der vækker stærk resonans i publikum: Den enkelte beskuers emotionelle system aktiveres og opleves på sin egen unikke måde i takt med at skuespilleren formidler og inddrager publikum i dramaet gennem brug af de emotionelle redskaber.

BALCAZAR TEKNIK The Nordic Film Acting Institute
Vores studerende Nordic film acting institute

FORSKNING VED N.F.A.I

Kunstnerisk forskning med fokus på filmskuespil er en vigtig del af N.F.A.I’s kultur. Vi tror på, at dette århundredes humanistisk paradigmeskift har meget at bibringe til udøvende kunstnere i deres performativ arbejde.

Mange filmskuespil teknikker virker på mange måde forældet, da de er baseret på Konstantin Stanislavskijs arbejde og praksis. I disse teknikker vægtes den analytiske tilgang til fortællingen, skuespillernes handlinger og deres brug af egne emotionelle ressourcer som en vigtig del af skuespilarbejdet.

I dag ved vi, at hjernens kapacitet i forbindelse med kunst og de kreative processer er meget begrænset, hvad angår venstre hjernehalvdelen, hvor den analytiske side er forankret. Vi ved også, at kreative processer kræver en frigørelse af skuespillernes egen bevidsthed.

I N.F.A.I er vi interesseret i at udvikle filmskuespilfaget i takt med den nye viden indenfor hjerneforskning, bevidsthedsstudier, kvantefysik og bioenergetiske processer, så skuespillerne er i stand til at frigøre alt deres potentiale samtidig med deres arbejdsprocesser bliver sunde, effektive og bæredygtige.

KUNSTNERISK UDVIKLING VIRKSOMHED (KUV)

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er kunstnerisk forskning, som foregår på alle de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. Dette

består i at undervisere selv bedriver en kunstnerisk skabende virksomhed samt reflekterer over og dokumenterer projekterne.

’Artistic Research’ kaldes det i internationale sammenhæng, og det fokuserer kort sagt på kunstpraksis som en viden producerende handling.

Emma Balcázar fik i sin stilling som studielektor i filmskuespil på DDSKS en KUV stipendiat for at forske i egen teknik. Forskningsprojektet blev kaldt Den magiske cirkel og er en fordybelse i metodologi, pædagogisk udvikling og kunstneriske praksis af BALCAZAR TEKNIK ® som er vidensgrundlaget for vores uddannelser.

ANDRE PROJEKTER

I N.F.A.I er vi altid åbne for undersøgelser og projekter, der belyser sammenspil mellem, audiovisuelle medier, filmbranchen og udøvende kunstnere. Det kan feks. dreje sig om tekstundersøgelse, eksperimenterende skuespil eller prøvefilmning m.fl.

Har du en idé til en undersøgelse eller projekt, som du mener vil egne sig og den er ikke af kommerciel karakter, er du altid velkommen til at kontakte os med et forslag. Det kan eksempelvis dreje sig om tekstundersøgelse, eksperimenterende skuespil eller prøvefilmning.

KARAKTER UNDERSØGELSE

Projekt i samarbejde med manuskriptforfatter Rum Malmros 

BALCAZAR TEKNIK The Nordic Film Acting Institute

Rum kom til os med en original kammerspil om svære familierelationer.  Skuespillere brugte BALCAZAR TEKNIK® for at åbne for karakterens 3 dimension og undersøge nye muligheder.

“Jeg har på flere forskellige projekter fået hjælp af Emma Balcazar og hendes elever fra Nordic Film Acting Institute til at udvikle mine filmscener. Med skuespillerensemblets naturlige og indlevende improvisationer over karakterer, dialog og nøglescener fra mine treatment, har jeg kunnet teste og pleje endnu spæde og skrøbelige ideers bæredygtighed. At man som manuskriptforfatter får mulighed for, allerede på et tidligt stadie i skriveprocessen, at se forskellige bud på filmens vigtigste øjeblikke, er utroligt givende for skriveprocessen: Karaktererne får en puls. Plottes udvikling kan hurtigt mærkes, og man får øjeblikkeligt en fornemmelse af ideers potentiale og mangler. Kort sagt, teknikken er en gave for skriveprocessen, der kan spare forfatteren adskillige gennemskrivninger i forskellige retninger – og samtidig en booster for kreativiteten, da man lynhurtigt kan afprøve forskellige ideer og få nye og interessante bud på karakterenes indre og ydre liv. Hvis du er instruktør eller manuskriptforfatter og endnu ikke har prøvet udvikling af din idé på Nordic Film Acting Institute, skal du give dig selv chancen! Der er en fantastisk mulighed for at få skåret skrivemæssige blindgyder væk på et tidligt stadie. Og der er intet bedre end at mærke når det dramatiske potentiale i ens ideer, giver gåsehud!”

Rum Malmros

Manuskriptforfatter

SAMARBEJDE MED BRAIN BAR STUDIOS

Projekt i samarbejde med motioncapture Ricardo León

Imagen 1

Skuespil er en branche, der skal gå hånd i hånd med den teknologiske udvikling. Derfor er det vigtigt, at skuespillere opdaterer deres metoder og deres instrumentelle arbejde til de nye krav på markedet. På NFAI lavede vi et pilotprojekt med Ricardo León og Brain Bar studio, hvor vores skuespillere fik mulighed for at arbejde med motion capture og tune deres skuespilinstrument til denne nye teknologi. Vores håb er, at dette samarbejde vil åbne døre til nye jobmarkeder for vores skuespillere.

Tegninger & emotioner

Projekt i samarbejde med Ole Comoll Christensen

Ansigtet udtrykker forskellige følelser, men hvordan bliver disse følelser tegnet? Kan de
subtile ændringer i skuespillernes emotionelle krop registreres og tegnes live-time mens
de arbejder med BALCAZAR TEKNIK®.

RELEVANTE ARTIKLER

bodily maps of emotion